Mobile Løsninger

Hva er mobile løsninger?

Mobile løsninger og mobilitet er et vidt begrep som betyr ulike ting innenfor ulike virksomhetsområder. Det kan defineres som alle områder hvor en ansatt jobber utenfor kontoret og representerer firmaet/organisasjonen. Den profesjonaliteten de viser, de tiltak de gjennomfører og kvaliteten på arbeidet de utfører påvirker kundens oppfatning av firmaet. 

Eksempler på områder hvor mobile løsninger er et viktig arbeidsredskap.

  • Feltservice og installasjoner 
  • Omsorgs- og hjemmetjeneste
  • Vakt- og sikkerhetsforetak
  • Feltselgere innenfor handel og serviceyrker 
  • Leveranser/Transport – firmaer innenfor transport og logistikk
  • Offentlig sektor – utrykningsenheter og brukere av Tetrakommunikasjon (Rakel), som politi og brannvesen
  • Kommuner og fylkeskommune (vei, vann, avløp og GIS)
  • Skog- og naturvern

Når personalet jobber ute på feltet er det viktig å ha tilgang til kvalitets redskap som kan levere korrekt informasjon og data i realtid som f.eks produktinformasjon, lagerstatus og kundeinformasjon. Like viktig er det at all data som registreres på feltet kommer inn i bedriftssystemet (serveren) for å kunne generere bestillinger, ordre, oppfølgninger, utrykninger og faktura. 

Ved å gi personalet rett verktøy kan man tilby kunden best mulig service. 

Utviklingen innom det mobile området har gått framover og er ett sterkt voksende marked. I vårt sortiment har vi flere ulike produkter som idag brukes ute på feltet. De inkluderer:

 • Håndterminaler med innebygget strekkodeleser eller RFID-skanner
 • Mobile kvitteringsskrivere og etikettprintere
 • Strekkodelesere (Bluetooth)
 • Tablet PC
 • Truck terminaler

Håndterminalene i BlueStars sortiment utmerker seg på flere sett mot konkurerende produkter

 • Ekstra tålbare ( i de fleste fall, testet til å motstå fall fra 1,2m ) 
 • Innebygget strekkodelesere, 2D-skanner eller RFID-lesere
 • Fukt, IP-klasset og i flere fall tilpasset til å fungere i minusgrader
 • CCX-sertifiserte for sikker komunikasjon
 • Lang batteritid (fungerer under ett helt arbeidspass)
 • Flere ulike komunikasjonsmuligheter

Hvordan kan BlueStar hjelpe deg som forhandler med å tilby Mobile løsninger til kunder?

I vårt sortiment har vi produkter som utvikles spesifikt for feltet. Vi har også samarbeidet med ledende programutviklere innom området og kan hjelpe deg med å installere/konfigurere enheter før de leveres till sluttkunden. Vi kan også aktivere telefonabonnemang slik at enhetene kan være klare til å brukes når de kommer ut i feltet. Dette leder til å minske tid og kostnader for å sluttføre ditt mobilitets-prosjekt. 

Sammen med våre bransje eksperter som har vært med på mangfoldige prosjekt, hjelper vi deg med å finne rett løsning for din kunde.

Kontakt oss idag for å prate med en mobilitet-ekspert. 


Ryan BusseCONTACT US

Phone:+47 22 83 84 00 Ext: 1381
Email: eu.marcomteam@bluestarinc.com